ima1

ima2

ima3

ima4

Quality Learning genomför skräddarsydda utbildningar som, på ett effektivt sätt, sätter manualerna i arbete.

Samtliga utbildare hos Quality Learning har lång erfarenhet av skräddarsydda företagsutbildningar i olika former.

Vi följer en modell för erfarenhetsbaserat vuxenlärande, som vi utvecklat tillsammans med Utbildningsgruppen AB, där det primära är att varje utbildningsinsats som vi levererar ska ge tydliga och konkreta förändringsresultat och effekter i organisationen.

Genom att vi tillsammans med företaget/organisationen inför effektiva kvalitets- och verksamhetssystem, bidrar vi till att sänka företaget/organisationens befintliga kostnader.

Våra kreativa och pedagogiskt anpassade utbildningar ger garanterad ökad funktionskompetens.

 

 Varför måste vi ständigt vara medveten om Human Factors?

Säkerhet

 • Miljöer och maskiner måste utformas så att de inte kommer till skada för människan. Vi ska inte behöva riskera att fastna i en maskin, skada ryggen på grund av dålig arbetsställning eller få hörseln förstörd av en kaotisk och bullrig arbetsmiljö.

Hälsa och välbefinnande

 • Miljöer och maskiner måste utformas så att de har positiv inverkan på hälsa och välbefinnande, och välbefinnandet kan uppnås om vi som människa utvecklas i vårt arbete, till exempel genom meningsfulla arbetsuppgifter, positiv återkoppling, hur mycket vi kan påverka hur och när och på vilket sätt arbetsuppgifter genomförs.

 

Utbildningserbjudanden

 • Human Factors Initial Training
  • Omfattning: 2 dagar
  • EASA Guidance Material GM 145.A.30(e) Personnel requirements
  • (Training syllabus for initial human factors training)

Human Factor Initial utbildningar följer EASA GM Part 145.A.30(e) och inkluderar:

 • General/Introduction to "Human Factors"
 • Human Performance and Limitations
 • Safety culture/Organisational factors
 • Environments
 • Task/Work Performed
 • Communications
 • Human Errors
 • Andra krav från underhållsorganisationens MOE

 

 • Human Factors Recurrent Training
  • Omfattning: 1/2 dag
  • EASA Guidance Matertial GM 145.A.30(e) Personnel requirements
  • (Training syllabus for initial human factors training)
  • Innehåll enligt kundens önskemål

Human Factor recurrent är anpassad efter organisationens verksamhet.

  • Följer syllabus i AMC Part 145.A.35(d)
  • Organisationens incidenter och olyckor
  • Organisationens MOE
  • Organisationens händelserapporteringssystem

 

 • Basic Regulation Part 145 Training
  • Omfattning: 1/2 dag
  • Kännedom om ICAO, EG-förordning Nr. 216/2008, EASA och Transportstyrelsen
  • Genomgång av EASA Part 145

 

 • Basic Regulation Part M Training
  • Omfattning: 1/2 dag
  • Kännedom om ICAO, EG-förordning Nr. 216/2008, EASA och Transportsrtyrelsen
  • Genomgång av EASA Part M

 

 • Acceptance inspection Training
  • Omfattning: 1/2 dag
  • Säkerställande att allt inkommande material uppfyller och stämmer överens med de krav på dokumentation enligt beställning uppfyller kraven enligt Part 145.

 

 • Internal Auditor Training
  • Omfattning: anpassas
  • Förståelse av metoder och revisionsprocesser
  • Kunskaper att utföra interna revisioner på ett objektivt och oberoende sätt samt granska organisationens efterlevnad av gällande krav och normer och att presentera resultatet i en tydlig och kortfattad revisionsrapport.
  • Förståelse för korrigerande/förebyggande åtgärdsprocesser och behovet av genomförande av korrigerande/förebyggande åtgärder.

 

 • Management Rapportutbildning
  • Omfattning: 1 dag
  • Ge rapportägare/ansvarig helhetssyn på processen för hantering av bolagets händelserapportering.
  • Förutsättningar för att delegera utredning av händelser.
  • Generell information om tillvägagångssätt för att utreda grundorsak och ta fram åtgärder samt följa upp effekterna.

 

 • Investigator/Utredare
  • Omfattning: 2 dagar
  • Effektivt och tillförlitligt presentera revisionsslutsatser på ett oberoende likartat sätt enligt ledningens policy och styrning.
  • Ge rapportägare/ansvarig helhetssyn på processen för hantering av bolagets händelserapportering.
  • Förutsättningar för att delegera utredning av händelser.
  • Generell information om tillvägagångssätt för att utreda grundorska och ta fram åtgärder samt följa upp effekterna.

 

 • Safety Management System Part-M/-145
  • Omfattning: 1 dag
  • Introducing EC Regulation (EC) No.2042/2003, future requirements for the implementation of Safety Management System according to NPA 2013-01 (B), Part M and NPA 2013-01 (C), Part 145.

 

 • Paket - Human Factor Recurrent, EWIS, FTS och Safety Management Safety grund
  • Omfattning: 1 1/2 dag
  • Anpassas efter kundens önskemål. EASA Part 145 GM 145.A.30(e), Appendix IV to AMC 145.A.30(e), AMC 20-22. NPA 2013-01.

 

 • Organisation Manual Training
  • Omfattning:
  • En utbildning i förståelse för bolagets ledningssystem och manualer inom verksamheten.
  • Anpassad utbildning för företag som vill implementera sitt ledningssystem till användarna.
   • Förstå vikten av delaktighet i verksamhetens förbättringsarbete.
   • Förstå hur reglerna präglar våra verksamheter.

 

 • EASA Form (CRS Training)
  • Omfattning:
  • EASA Form 1 och innebörd för samtliga fält och relaterade krav.

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss för vidare information: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon: +46 73 089 75 55 eller +46 73 807 75 25