ima1

ima2

ima3

ima4

  

 

 

Förberedelse

 1. Vi identifierar omfattningen av den audit som ska genomföras. Vi undersöker även tidigare utförda audits för att undersöka om tidigare avvikelser finns.
 2. Vi säkerställer checklistor från kund och fastställer gällande krav.
 3. Vi koordinerar och granskar de manualer och dokument som omfattas av auditen.
 4. Vi kontaktar och planerar i samråd med den auditerade leverantören.
 5. Vi identifierar vilka typer av verifiering som ska granskas för bevis på implementering.
 6. Vi tar, vid behov, fram och/eller utvecklar audit-checklistor.

 

Utförande av Audit

 1. Genomgång och jämförelse av dokumentation mot relevanta krav: Här verifieras de identifierade bevismaterialen att implementeringen har lyckats. 
 2. Vi genomför öppningsmöte med inblandade parter för att förklara auditbesökets syfte.
 3. Vi genomför intervjuer med de inblandade utfirån ett objektivt och öppet sinne, god etik och hög moral.
 4. Vi genomför slutmöte med de inlandade vid audittillfället.

 

Avrapportering till beställaren av Auditen

 1. Vi levererar tydliga, väl dokumenterade avvikelser med regelhänvisningar, detta för att ge fördjupad förståelse till den ansvarige vilka åtgärder som bör genomföras.

 

Uppföljning av Auditens utfall (vid önskemål)

 1. Vi genomför granskning och verifiering av de föreslagna åtgärderna, att de är i enlighet med avviukelsen, och att de etablerade rutinerna för identifiering av rotorsak, korrektiva och preventiva åtgärderna har efterlevts vid avsvarande av anmärkning.
 2. Vi tar fram förbättringsåtgärder samt coachar ansvariga för avsvarande av avvikelser.
 3. Vi levererar förslag på åtgärder och/eller ändringar i manualer eller dokumentation.
 4. Vi implementerar ändringar av rutiner.
 5. Vi genomför behovsanpassade utbildningar för berörd personal.

 

Se vidare ISO-standardens process för Audit och revision.