ima1

ima2

ima3

ima4

 

Verksamhetsutveckling

 

Vill ni ha ett verksamhetssystem som följer en etablerad standard/krav?

Behövs extra resurser för att införa ert verksamhetssystem?

 

Kontakta oss på Quality Learning, vi kan

  • IOSA, ISO eller andra etablerade standarder,
  • EASAs regelverk som till exempel Safety Management System (SMS),
  • analys av existerande verksamhet och ge förslag på vidareutveckling,
  • målinriktat implementera ett verksamhetsledningssystem,
  • vidareutveckla styrdokument och göra dem lättillgängliga för alla i organisationen.

 

Våra behovsanpassade och skräddarsydda utbildningar sätter verksamhetsmanualerna i arbete.